Up next on DhantalRadio :
B.t. Lilawatie-(Tere Soerat Hay Djaysi Nagien Wari (Ulara))
Roy Ramadhin-(Roja Deklia)
Jayant Mahabier-(Chinie Chinie)
Michel Eind-(Doelha To Aaie Gee Doewaar)
Faziel Waghidhosain-(Duniya Djamele Mein)
Jameer Hosein-(Tan Singing)