Now Playing: Rubin Pancham - Phir Wohikalma

Songs played:

2018-06-24 17:28 UTC Dhantal and Dholak / Rubin Pancham - Phir Wohikalma (6)
2018-06-24 17:23 UTC Dhantal and Dholak / Biendra - Biendra (7)
2018-06-24 17:19 UTC Dhantal and Dholak / Rakieb Wagid Hosain - Kehwan Ke Tore (5)
2018-06-24 17:12 UTC Dhantal and Dholak / Kries Ramkhelawan - Allah se Dar Aur Toba Toba Kar (7)
2018-06-24 17:08 UTC Dhantal and Dholak / Unknown - Pithiya Pe (6)
2018-06-24 17:06 UTC Dhantal and Dholak / Rampersad Ramkhelawan - Karle Nek Kamaajee Jag Me (6)
2018-06-24 17:02 UTC Dhantal and Dholak / Motimala Bholasing - Hare Madhav (6)
2018-06-24 16:59 UTC Dhantal and Dholak / Unknown Artist - Babla & Kanchan Medley (5)
2018-06-24 16:57 UTC Dhantal and Dholak / Harridath Jairam - Dayanand Agar Tu (6)
2018-06-24 16:54 UTC Dhantal and Dholak / Steven Raghoenath - Karat Phirat (6)
2018-06-24 16:50 UTC Dhantal and Dholak / Shanti Sewnandan - Nazar Lagi Rani (6)
2018-06-24 16:47 UTC Dhantal and Dholak / Ramurtie Lachman - Toemse Badjan Mai Hari (5)
2018-06-24 16:41 UTC Dhantal and Dholak / Rakesh Yankaran - Muslim Ke Nau Jawano (6)
2018-06-24 16:37 UTC Dhantal and Dholak / Dewindersingh Sewnath - Kari Kari Akhiya Tohaar (7)
2018-06-24 16:34 UTC Dhantal and Dholak / B. Chaitoe&Kenneth Rakhan - Eke Soendar (7)
2018-06-24 16:30 UTC Dhantal and Dholak / Arjun Autar - Ayi Nahi (8)
2018-06-24 16:25 UTC Dhantal and Dholak / Sankar Chanderbose - Eke baba (8)
2018-06-24 16:21 UTC Dhantal and Dholak / S. Boedhoe - Nazaria Se Hat Jawo (7)
2018-06-24 16:17 UTC Dhantal and Dholak / Amit Sewgolam - Tore Birwa (8)
2018-06-24 16:13 UTC Dhantal and Dholak / Ramoertie - Bhaben (6)
2018-06-24 16:11 UTC Dhantal and Dholak / Baba Jagessar Baktavar - Sakhi Dekhle Bhuvan Bari Dur (6)
2018-06-24 16:07 UTC Dhantal and Dholak / Radjoe Sewgolam - Shaddo Moebarak Ho (5)
2018-06-24 16:04 UTC Dhantal and Dholak / Kees Jagessar - Samdhi Deekho Niralah (8)
2018-06-24 16:01 UTC Dhantal and Dholak / Rampersad Ramkhelwan - Hai Daya Main Sabho Ka (8)
2018-06-24 15:55 UTC Dhantal and Dholak / Ramoertie Lachman - Tjele Pie Ke Nagar (7)
2018-06-24 15:51 UTC Dhantal and Dholak / Radjis Sewnandan - Jaisa Rang Hai Tera (7)
2018-06-24 15:48 UTC Dhantal and Dholak / Bidjanwatie Chaitoe - Djab Gayie Chutie (8)
2018-06-24 15:44 UTC Dhantal and Dholak / Ramdew Chaitoe - Koi Raha Hai (4)
2018-06-24 15:42 UTC Dhantal and Dholak / Rohit Mahabali - Instrumentaal (4)
2018-06-24 15:38 UTC Dhantal and Dholak / Ram Dulari - Chuni Ge (4)
2018-06-24 15:34 UTC Dhantal and Dholak / Ramutrie - Do Hanso Ka (4)
2018-06-24 15:30 UTC Dhantal and Dholak / Radjoe Sewgoelam - Haath Me Haata (5)
2018-06-24 15:26 UTC Dhantal and Dholak / Sandeep Badloe - Ban Jaiho Banke (4)
2018-06-24 15:22 UTC Dhantal and Dholak / Harry Sieuwbalak - Dolie Me Sawaar Sakhierie (5)
2018-06-24 15:19 UTC Dhantal and Dholak / Dropati - Samdhi Dekho Bake Nirala (5)
2018-06-24 15:15 UTC Dhantal and Dholak / Andre Mohan - Kauwne Harie (4)
2018-06-24 15:11 UTC Dhantal and Dholak / Abdool Kush Razack - Bahkanay varlay (Ghazal) (4)
2018-06-24 15:07 UTC Dhantal and Dholak / J. Oeditram - Amiron Ke Duniya (4)
2018-06-24 14:58 UTC Dhantal and Dholak / Kries Ramkhelawan - Meri Nas Nas Bole Nabi Nabi (5)
2018-06-24 14:55 UTC Dhantal and Dholak / Koemar Kalloe - Moor Piya (5)
2018-06-24 14:51 UTC Dhantal and Dholak / Unknown - Bahiya Pakar Ke (6)
2018-06-24 14:48 UTC Dhantal and Dholak / Unknown Artist - Bhola Baba Ho Pura Na Dhelai (7)
2018-06-24 14:44 UTC Dhantal and Dholak / Yusuff Khan - Ajodhia Aisee Dhaam (7)
2018-06-24 14:40 UTC Dhantal and Dholak / Motimala Bholasing - Janamdien Tera (Verjaardag) (7)
2018-06-24 14:36 UTC Dhantal and Dholak / Dj Vitesh - Summer Baithak Medley (6)
2018-06-24 14:32 UTC Dhantal and Dholak / Shanti Sewnandan - Bhaan Ke Panchie (7)
2018-06-24 14:30 UTC Dhantal and Dholak / Ramurtie Lachman - Ham Pahjelia Nahie Pehnab (7)
2018-06-24 14:26 UTC Dhantal and Dholak / Dewindersingh Sewnath - Morie Sanja Ke Tjarhie Djawani (7)
2018-06-24 14:22 UTC Dhantal and Dholak / Rohit Mahabli - Dikhalo (6)
2018-06-24 14:20 UTC Dhantal and Dholak / Wally Byroo - Bina Gokula (6)
2018-06-24 14:13 UTC Dhantal and Dholak / Kishen & Angad Bholasingh - Suno Dil Jani (8)
2018-06-24 14:07 UTC Dhantal and Dholak / Shankar Chanderbose - Mardhana Khodje (8)
2018-06-24 14:03 UTC Dhantal and Dholak / Lily John - Guyana Babu (8)
2018-06-24 13:58 UTC Dhantal and Dholak / Arjun Autar - Ho Gai Bairi (9)
2018-06-24 13:55 UTC Dhantal and Dholak / Bies And Kries - Koela Bina (8)
2018-06-24 13:51 UTC Dhantal and Dholak / Radjoe Sewgolam - Nadahe Say Chaile (10)
2018-06-24 13:50 UTC Dhantal and Dholak / Rampersad Ramkhelawan - Saandj Bhaje (9)
2018-06-24 13:43 UTC Dhantal and Dholak / Radjan Jawahier - Ab Terie Javanie (11)
2018-06-24 13:39 UTC Dhantal and Dholak / T. Sanatan - Thari Radhieka Toem Ko Poekare (11)
2018-06-24 13:35 UTC Dhantal and Dholak / Ramdew Chaitoe - Kis Oor Ghier Rahe Ho (11)
2018-06-24 13:31 UTC Dhantal and Dholak / Rasika Dindial - Rasika Dindial (9)
2018-06-24 13:24 UTC Dhantal and Dholak / JANI BABU - Aam ke phakhiyan tori ankhiyan (9)
2018-06-24 13:19 UTC Dhantal and Dholak / Rakesh Yankaran - Rakesh Yankaran (9)
2018-06-24 13:16 UTC Dhantal and Dholak / Radjoe Sewgoelam - More Pietjhwarwa (8)
2018-06-24 13:11 UTC Dhantal and Dholak / Johnny Mykoo - Bangala (10)
2018-06-24 13:09 UTC Dhantal and Dholak / Rampersad Ramkhelwan - Dayanand Swami (9)
2018-06-24 13:05 UTC Dhantal and Dholak / W. Narain - Tero Naam Oomkaar (9)